මේ පාර කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන් ගන්න පොත් දහයක්…!
Featured

මේ පාර කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන් ගන්න පොත් දහයක්…!

ළඟ ළඟම එන පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන් ගන්න පොත් ලිස්ට් හද හදා කට්ටියම කාර්‍යබහුල වෙන කාලයක ඔන්න පුංචි උදව්වක් වෙන්න හිතුවා. අවුරුද්දකට එක් වරක් BMICH එකේ පවත්වන මේ මහා පොත් ප්‍රදර්ශනයට රට වටින්ම පොතට ආදරය කරන ලොකු…

අලුත විවාහ වෙන්න ඉන්න ජෝඩුවකට දෙන්න හොඳ පොත් 7ක්
Featured

අලුත විවාහ වෙන්න ඉන්න ජෝඩුවකට දෙන්න හොඳ පොත් 7ක්

ළඟදි කසාද බඳින්න ද ඉන්නෙ? නැත්තන් ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් ළඟදි විවාහ වෙනවා ද? ඒ අයට දෙන්න හොඳම තෑග්ගක් සිතමින්ද ඉන්නේ? මේ පොත් ටික ඒ හැමෝටම වැදගත් වෙයි. 1️⃣ දෙලොවකින් අවුත් මේ නමින් පරිවර්තනය වෙන්නෙ Men are…