විරාම ලකුණු | Punctuation Marks
Publishing

විරාම ලකුණු | Punctuation Marks

සානුකම්පාවක් නැති රජෙක් ලෙස ප්‍රසිද්ධ තුන්වන ඇලෙක්සැන්ඩර් රජු රාජ ද්‍රෝහියෙක් ලෙස දඬුවමට ලක්ව පිටුවහල් කිරීමට තිබු අයෙකුට සමාව දෙන්න කියා කරපු ඉල්ලීමට ඔහු දක්වා තිබුණේ මෙවන් ප්‍රතිචාරයක්. Pardon impossible, to be sent to Siberia. මෙහි…

පැරණි Fonts අල්ලන් නටන්නේ නැතුව Unicode වලට මාරු වෙන්න.
Publishing Tutorial

පැරණි Fonts අල්ලන් නටන්නේ නැතුව Unicode වලට මාරු වෙන්න.

කාලයක් තිස්සේ විශ්වාසය දිනාගත්ත, කාලයක් තිස්සේ වැඩ ගත්ත දෙයක් අත ඇරලා අලුත් වෙනසක් බාරගන්න මිනිස්සු ගොඩක් බයයි. මේක හැම ක්ෂේත්‍රයකටම වගේ පොදු කාරණයක්. ඒකට ප්‍රකාශන ක්‍ෂේත්‍රය කියලා වෙනසක් නෑ. ලංකාවේ බොහෝ දෙනා පැරණි Fonts නැති…