හීන මායිම – No Spoilers
Review

හීන මායිම – No Spoilers

මුලින්ම කියන්න ඕනෙ, මම මේ ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්නේ 'පොත කියවපු තවත් එක පාඨකයෙක් තමන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කිරීමක්' විදියට නෙවේ. නැත්නම් පොත පිළුණු (spoil) කිරීමක් විදියටත් නෙවෙයි... මම වෘත්තීයෙන් නිදහස් සෝදුපත් පරීක්ෂකවරයෙක්. මම මේ ලිපියෙන් පෙන්වන්න…

දමරඣ – සෝදුපත් පරීක්ෂකවරයෙක් ගේ ඇසින්
Review

දමරඣ – සෝදුපත් පරීක්ෂකවරයෙක් ගේ ඇසින්

මට ඉන්තේරුවටම කියන්න පුළුවන්, දමරඣ කියවලා අවසානයේ දී ඔබ අනිවාර්යෙන් විනෝද චාරිකාවක් සූදානම් කරගනීවි. ඒ දමරඣ තුළින් ඉසුරු ඔබට පෙන්නලා තියෙන ඓතිහාසික සාධක හා මූලාශ්‍ර ඇහෙන්ම දකින්න. ඒ බිම්වල, ඒ ස්ථානවල පහස විඳින්න. ඔබ සබරගමු පළාත්…

පරිවර්තනය හා සෝදුපත් පරීක්ෂාව (තිරය පිටුපස)
Publishing

පරිවර්තනය හා සෝදුපත් පරීක්ෂාව (තිරය පිටුපස)

👉 පරිවර්තනය හා අනුවාදය වෙනත් භාෂාවක සාහිත්‍ය නිර්මාණයක් තවත් භාෂාවකින් කියැවීමට ලැබෙනකොට ඒ පිළිබඳව කතා කරනකොට; බොහෝ අය දන්නවා ඒක කොටස් දෙකකට බෙදෙන බව. පරිවර්තනය.අනුවර්තනය/අනුවාදය. මෙන්න මේ රටා දෙකට තියෙනවා ප්‍රධාන රීති කීපයක්. (භාෂාව හා ව්‍යාකරණ…

අත්පිටපත නිවැරදිව සකස් කරන්නේ කෙසේද?
Publishing

අත්පිටපත නිවැරදිව සකස් කරන්නේ කෙසේද?

සාමාන්‍යයෙන් දැනට වසර දහයකට කලින් නම් "පොතක් ප්‍රකාශනයට පත් කරනවා" කියල කියන්නෙ බොහෝම භාරදූර කාර්‍යයක්. නමුත්, දැන් නම් ඒක එහෙම නෑ. දැන් පොතක් ලියනවා හා ප්‍රකාශනයට පත් කරනවා කියන එක බොහෝම සරල කාර්යයක්. ඒ වගේමයි,…